כתובת:

הרדוף 584 גילה. ירושלים

טלפון:

052-320-2072

טלפקס:

02-6450514

אריאל - עבודה ברמה אחרת

אנו מאמינים שהשאיפה למצוינות היא מידת הרצון – הגשמת המצוינות היא מידת ההשקעה

השמים הם הגבול והדרך, דרך ארץ.

אנחנו כאן, לכל פניה או שאלה